Chris Koens

Chris Koens
Diepenheim

Chris Koens

Ongeveer twintig jaar geleden liet ik mijn huis bouwen. Ik wilde een duurzaam huis. In die tijd was dat een alternatieve gedachte. Het kostte mij daarom veel inspanning om de juiste keuzes te maken. Gelukkig was het resultaat prachtig, ook omdat de aannemer, bouwvakkers, installateur en monteurs actief betrokken waren.
Zo is het dak van ons huis geïsoleerd met Homatherm isolatie, met materiaal van oude kleding. Ook hebben we een zonnecollector voor een warmwatertap en wand- en vloerverwarming om met een lage temperatuur te kunnen verwarmen.

Door mijn eigen ervaring weet ik dat goede oriëntatie essentieel is. Maar soms is dit moeilijk omdat bedrijven gekleurde informatie kunnen geven. Er zijn veel valkuilen. Om die reden ben ik wooncoach geworden. Ik kan helpen bij het uitdiepen en structureren van woonvragen, en mijn ervaring en kennis inzetten bij het maken van keuzes.

Duurzaamheid betekent voor mij dat je rekening houdt met de belangen van de andere aardbewoners. Zij die nu leven en die na ons komen. In mijn gedrag en beslissingen laat ik ook de belangen van mijn medemens, ver weg en dichtbij, meewegen.