Laatste update: 03-10-2019

Nu een salderingsregeling voor zonnestroom. Vanaf 2023 een terugleververgoeding. Zo werkt het.

Heb je zonnepanelen op je dak liggen of ben je van plan deze nog te laten installeren? Dan kan je tot en met 2023 de stroom die je zelf opwekt en terug levert aan het elektriciteitsnet volledig aftrekken van je eigen energieverbruik. Deze zogeheten salderingsregeling zou vanaf 2020 worden afgebouwd, maar het kabinet heeft die regeling met drie jaar verlengd. Je profiteert daardoor langer van korting op de energierekening!

Wat gebeurt er dan na 2023?

Tussen 2023 en 2031 wordt de subsidie stapsgewijs afgebouwd. Voor de stroom die u met uw zonnepanelen maakt en die je niet meteen zelf verbruikt, maar aan het net terug levert, krijg je een vergoeding. Deze is nu nog gelijk aan de prijs die je zelf betaalt, kale energieprijs inclusief belastingen en heffingen. Vanaf 2031 krijg je als eigenaar van zonnepanelen alleen nog de stroom die je opwekt en terug levert vergoed door je energieleverancier. Waarschijnlijk betekent dit dat je nog slechts de kale energieprijs terug krijgt.

Om de fiscale afbouw door te kunnen voeren is het noodzakelijk dat teruglevering apart wordt geregistreerd. Minister Wiebes zal daarom vanaf 1 januari 2021 een wetswijziging doorvoeren die elk huishouden verplicht om een elektriciteitsmeter te hebben die de teruglevering apart kan registreren.

Hieronder vertellen je meer over deze nieuwe terugleververgoeding en het verschil met de huidige salderingsregeling

Opbouw elektriciteitsprijs

Om het verschil goed te snappen, eerst nog even informatie over hoe de prijs van elektriciteit is opgebouwd. Energiebedrijven zijn er vaak niet zo duidelijk over in hun afrekening, maar voor 1 kWh, de eenheid van elektriciteit, betaalje gemiddeld € 0,2235 (prijspeil 2018; is vergelijkbaar met 2019).

De eigenlijke kostprijs van elektriciteit zoals je die van het energiebedrijf koopt is (in dit voorbeeld) slechts 4,5 cent/kWh. Daar komt energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE) bij op. Over dit tussentotaal wordt btw berekend en zo kom je op een totaalprijs van 22,35 cent/kWh.

Wat was ook al weer de salderingsregeling?

Salderen betekent dat de stroom die je in een jaar tijd aan het net levert en de stroom die in datzelfde jaar van het net afneemt, met elkaar worden verrekend.

Voor de stroom die je met jouw zonnepanelen maakt en die je niet meteen zelf verbruikt, maar aan het net terug levert, krijg je een vergoeding. Deze is gelijk aan de prijs die je zelf betaalt (inclusief belastingen). In het voorbeeld dus 22,35 cent/kWh.

Gebruik je in een jaar meer elektriciteit dan je terug levert, dan betaal je dus uiteindelijk alleen voor het deel dat je meer afneemt. Wat je terug levert, wordt immers verrekend.

Als je evenveel aan het net levert als je afneemt, zijn de kosten voor de elektriciteit nul. Je betaalt nog wel kosten voor het netbeheer (vastrecht).

Als je veel zonnepanelen hebt en/of heel zuinig bent met elektriciteit, kan het gebeuren dat je in een jaar meer ààn het net levert, dan je afneemt. De vergoeding die je voor dit ‘overschot’ krijgt, is veel lager dan de 22,35 cent / kWh die je betaalt als je stroom afneemt van het net. Afhankelijk van het energiebedrijf is de vergoeding die je krijgt 4,5 – 12 cent/kWh. En veel energiebedrijven stellen bovendien ook nog eens een maximum aan wat je extra mag terug leveren.

Voorbeeld:

  • Je hebt een zonnepaneel-installatie (op het zuiden) van 4.000 Wp
  • De jaarlijkse opbrengst is dan ongeveer 3.600 kWh
  • Je verbruikt overdag (op het moment dat de stroom wordt opgewekt) zo’n 1.440 kWh (40%).
    Bijvoorbeeld voor de wasmachine, computer, koelkast, diepvries, etc.
  • De overige 2.160 kWh (3.600 – 1.440) heb je niet meteen nodig en die gaan het elektriciteitsnet in.
  • Stel jouw totale jaarverbruik is 3.500 kWh.
  • 1.440 kWh heb je van uw eigen zonnestroom gebruikt. Dus op een ander moment, neemje van het net nog eens 2.060 kWh af (3.500 – 1.440).
  • Over het jaar bekeken, neemje van het net dus 2.060 kWh af en je levert 2.160 kWh aan het net. Je levert dus een overschot van 100 kWh terug. Voor 2.060 kWh krijg je de volledige vergoeding van 22,35 cent / kWh. Voor de 100 kWh die ej meer hebt geleverd dan je hebt verbruik, krijgt je de lagere vergoeding: 100 * € 0,045 = €4,50 / jaar.
In tabelvorm; met SALDERINGSREGELING Geregistreerd op de meter
Verbruik kWh € / kWh waarde kWh € / kWh waarde
Direct zelf verbruikt 1.440 € 0,2235 € 321,84
Uit net verbruikt 2.060 € 0,2235 € 460,41 2.060 € 0,2235 € 460,41
Totaal verbruik 3.500 € 0,2235 € 782,25 € 460,41
Productie kWh € / kWh waarde kWh € / kWh waarde
Direct zelf verbruikt 1.440 € 0,2235 € 321,84
Aan net geleverd,
volledige vergoeding
2.060 € 0,2235 € 460,41 2.060 € 0,2235 € 460,41
Aan net geleverd,
beperkte vergoeding
1.00 € 0,0450 € 4,50 100 € 0,0450 € 4,51
Totaal geproduceerd 3.600 € 786,75 2.160 € 464,91
Jaarrekening
elektriciteit
€ -4,50 € -4,50

N.B. Iedereen ontvangt jaarlijks een vast bedrag (teruggaaf energiebelasting voor stroom en gas samen). Deze wordt verrekend via de elektriciteitsrekening. Dit bedrag van € 308,54 (2018) is in bovengenoemde berekening niet meegenomen, omdat het geen invloed heeft op de uitkomsten.

Terugleververgoeding vergeleken met salderingsregeling

Per 2023 stopt de huidige 100% salderingsregeling voor zonnepanelen. Na 2022 wordt de salderingsregeling in 10 jaar afgebouwd. Dat betekent, dat er in 2023 nog maar 90% van de energiebelastingen en -heffingen gesaldeerd mag worden, in 2024 80%, in 2025 70%, enz.

Voor de elektriciteit die je terug levert, vanaf 2031 alleen nog maar de kale elektriciteitsprijs. In bovengenoemd voorbeeld dus € 4.5 cent / kWh. De elektriciteit die je produceert én gelijk verbruikt is nog wel € 22,35 cent / kWh waard. Dat is de prijs die je zou moeten betalen als je de stroom van het net afneemt. Deze prijs is dus inclusief alle belastingen.

We rekenen bovenstaand voorbeeld nog een keer door. Maar nu uitgaande van een terugleververgoeding in plaats van een salderingsregeling. En natuurlijk met de huidige stroomprijzen. Die zullen in 2023 anders zijn. De energiebelasting en ODE worden sowieso hoger.

In tabelvorm; met TERUGLEVERVERGOEDING Geregistreerd op de meter
Verbruik kWh € / kWh waarde kWh € / kWh waarde
Direct zelf verbruikt 1.440 € 0,2235 € 321,84
Uit net verbruikt 2.060 € 0,2235 € 460,41 2.060 € 0,2235 € 460,41
Totaal verbruik 3.500 € 0,2235 € 782,25 € 460,41
Productie kWh € / kWh waarde kWh € / kWh waarde
Direct zelf verbruikt 1.440 € 0,2235 € 321,84
Aan net geleverd,
volledige vergoeding
2.160 € 0,0450 € 97,20 2.160 € 0,0450 € 97,20
Totaal geproduceerd 3.600 € 419,04 2.160 € 97,20
Jaarrekening
elektriciteit
€ 363,21 € 363,21

N.B. Iedereen ontvangt jaarlijks een vast bedrag (teruggaaf energiebelasting voor stroom en gas samen). Deze wordt verrekend via de elektriciteitsrekening. Dit bedrag van € 308,54 (2018) is in bovengenoemde berekening niet meegenomen, omdat het geen invloed heeft op de uitkomsten.

De terugleververgoeding is financieel dus minder gunstig dan de salderingsregeling. Maar altijd nog wel goedkoper dan wanneer je geen zonnepanelen zou hebben! In dat geval moet je én 1.440 kWh extra afnemen van het net én krijg je ook geen terugleververgoeding, want je produceert immers geen eigen stroom die je aan het net terug levert.

Zo veel mogelijk eigen stroom (direct) verbruiken

Als je onder de nieuwe regeling jouw zelf opgewekte stroom direct verbruikt, is deze stroom meer waard (kale elektriciteitsprijs + belastingen) dan wanneer je deze stroom aan het net terug levert (alleen kale elektriciteitsprijs).
Dus ga zo veel mogelijk overdag wassen, strijken, drogen etc. Doe je dit ’s avonds of ’s nachts dan gebruik je hiervoor geen eigen zonnestroom, maar neem je elektriciteit af van het net.

Zelf opgewekte elektriciteit opslaan

Ook kan het onder de nieuwe regeling eventueel interessant worden om een thuisaccu te kopen. Je levert de geproduceerde elektriciteit niet terug aan het net voor € 4.5 cent/ kWh. Maar je gebruikt het op een later moment zelf. Deze elektriciteit is dan € 22,35 cent / kWh waard. Dat is immers de prijs die je betaalt als je stroom van het net afneemt.

Er gebeurt veel in de ontwikkeling van accu’s, maar vooralsnog zijn ze erg prijzig en kan je er maar een beperkte hoeveelheid elektriciteit in op slaan. Misschien kun je op een zonnige dag wel de stroom opslaan die je weer nodig hebt op een regenachtige dag. Maar er zijn nog geen betaalbare accu’s waarmee je in de zomer genoeg elektriciteit kunt opslaan voor de hele winter. Dan verbruik je immers veel meer stroom (verlichting, wasdroger, eventuele warmtepomp etc) dan in de zomer en wek je minder op.
Met accu’s kun je het eigen gebruik misschien opkrikken van 40 naar 50%, maar meer niet. Tenzij je enorm veel ruimte bij jouw huis hebt en bereid bent om een fortuin uit te geven.