Laatste update: 19-01-2021

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) uitgebreid met isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet.

Wat is het
De ISDE-subsidie is een landelijke subsidieregeling voor apparaten waarmee je op een duurzame manier warmte opwekt. Vanaf 2021 vallen ook isolatiemaatregelen onder deze subsidie. Én kun je ook subsidie aanvragen als je jouw huis aansluit op een warmtenet.

Overige subsidies
Bekijk ook welke overige subsidies voor energiebesparing er momenteel zijn.

Door wie
Landelijke overheid.

Voor wie
Particulieren, zakelijke gebruikers (bedrijven, woningcorporaties, verenigingen, VvE’s, overheden en particuliere verhuurders), gemeenten en andere overheden.

Hoe lang bestaat de subsidie nog?
Deze subsidie is bedoeld voor bestaande huizen; voor warmtepompen en zonneboilers kan je alleen subsidie aanvragen voor huizen waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor of op 30 juni 2018.

Hoeveel subsidie krijg jij?
Hoeveel geld je terug krijgt, hangt af van het soort apparaat en het vermogen van het apparaat:

 • warmtepompen; subsidie vanaf € 500,-, afhankelijk van het type dat je kiest.
 • zonneboilers; subsidie vanaf € 1.000,-, afhankelijk van het type dat je kiest.
 • aansluiten van jouw huis op een warmtenet; subsidie vast bedrag van € 3.325,-.
 • isolatiemaatregelen; voor elke soort isolatiemaatregel geldt een vast subsidiebedrag per vierkante meter. Die bedragen zijn zo gekozen dat ze overeen komen met ongeveer 20% van de gemiddelde kosten.

Rekentool
Op de website van RVO staat een rekentool waarmee je kunt berekenen hoeveel subsidie je kan krijgen: https://infographics.rvo.nl/isde-rekentool/.

Voorwaarden

Hieronder de voorwaarden die gelden voor alle aanvragen. Er zijn nog aanvullende voorwaarden voor de verschillende apparaten en maatregelen. Kijk hiervoor op de website van de ISDE-subsidie.

 • Je bent in het bezit van een geldig burgerservicenummer (BSN).
 • De woning is jouw eigendom én hoofdverblijf, of wordt jouw hoofdverblijf na renovatie.
 • Vraag de subsidie uiterlijk 12 maanden na installatie/uitvoering aan.
  LET OP: Laat je meerdere maatregelen uitvoeren op verschillende momenten? Dan gaan de 12 maanden in vanaf het moment dat je de eerste maatregel hebt uitgevoerd.
 • Je vraagt de subsidie aan nadat de maatregelen uitgevoerd en betaald zijn.
 • Je laat alle maatregelen uitvoeren door één of meer deskundige bedrijven met een KVK-inschrijving. Dat mag ook een bedrijf uit een andere EU-lidstaat zijn. Het is dus niet toegestaan dat je zelf de maatregelen uitvoert.
 • Er zijn lijsten gemaakt waar de verschillende apparaten en maatregelen staan die in aanmerking komen voor subsidie. Kijk hier voor de meest actuele overzichten: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/stappenplan.
  LET OP: Als jouw apparaat of maatregel niet op de lijst staat, kun je toch een aanvraag doen. Stuur dan de productbeschrijving en technische documentatie mee. Het risico is dan wel dat bij controle blijkt dat jouw gekozen apparaat of isolatiemaatregel niet voldoet aan de eisen van de subsidie. Je hebt dan geen recht op subsidie.
 • Je moet met de aanvraag verschillende scans als bewijsmateriaal aanleveren; bijvoorbeeld van rekeningen, aankoopbewijzen enzovoorts. Kijk per maatregel welk bewijsmateriaal je moet verzamelen voor de aanvraag.

Zo werkt het

 1. Maak een keuze; welke maatregelen wil je laten uitvoeren?
 2. Controleer, voordat je een apparaat koopt of opdracht geeft voor een isolatiemaatregel, of jouw apparaat of maatregel op de lijst staat.
 3. Schaf het apparaat en of de isolatiematerialen aan. Bewaar een bewijs van aanschaf en een bewijs van betaling.
 4. Laat de maatregelen installeren, vraag hier ook bewijs van.
 5. Bereid jouw aanvraag voor. Verzamel hiervoor de verschillende bewijzen. Kijk per maatregel welke documenten je moet verzamelen.
  LET OP: Speciaal voor isolatiemaatregelen geldt dat je ook per energiebesparende isolatiemaatregel minimaal één foto meestuurt die is genomen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door het bouwbedrijf.
 6. Vraag de subsidie aan; doe dit uiterlijk 12 maanden na installatie van de (eerste) maatregel.

Combineren mag!
Deze subsidieregeling is een landelijke regeling. Je mag deze subsidie combineren met andere subsidies, bijvoorbeeld van de gemeente of provincie, en met de Energiebespaarlening.

Meer informatie:
Website van RVO (voor particulieren)
Website van RVO (voor zakelijke gebruikers)
Duurzame maatregelen

Gratis advies
Neem contact op met een wooncoach voor gratis en vrijblijvend advies.