Partnerbedrijf
Hoom

Actief in gemeente: Landelijk

Terug naar overzicht

Maatregelen:

Wij weten alles over energiezuinig wonen. Met onze kennis en kunde willen we zo veel mogelijk mensen helpen bij het verduurzamen van hun huis.
Met onze energiebesparingservice willen we energie besparen voor mensen zo makkelijk mogelijk maken. Dat doen we door hen alle werk en zorg uit handen te nemen en door vraag en aanbod op de energiebesparingsmarkt bij elkaar te brengen.

Hoom is een initiatief van energienetwerkbedrijf Alliander, zonder winstoogmerk.

Het excellente Hoom-portal.
Dit gebruiken wij voor de selectie van bouw- en installatiepartijen, voor nauwkeurige opnametools en kwaliteitscontroles, voor servicegerichte opvolging van bewoners, en voor rapportages van de campagnes (die we delen met onze partners).
Wijkaanpak energiebesparing.
Gebruik maken van elkaars kracht: samen met lokale partners organiseren wij wijkacties.

Hoom werkt altijd samen met lokale partners, zoals energiecoöperaties, gemeentes en bewonerscollectieven. Samen hebben we dezelfde doelstelling: op weg naar energiezuinig wonen.

Bouwbedrijf Timmerman

NDSM-straat 8
1033 SB Amsterdam

info@maakjehuishoom.nl
www.maakjehuishoom.nl