Wijzigingen Energiebespaarlening 2019

De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren. Afhankelijk van hoeveel energie u verbruikt, kan de besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening te dekken.

Ten opzichte van vorig jaar zijn er een aantal dingen veranderd:

  • De rente is lager geworden. Bekijk de actuele tarieven voor inwoners van Overijssel in onderstaand overzicht:
Hoofdsom* Bruto maandlasten Looptijd in maanden en aantal termijnen Rente ** Totale kosten lening *** Jaarlijks kostenpercentage ****
€ 65.000 € 394,77 180 1,2% € 71.058,60 1,21%
€ 50.000 € 303,67 180 1,2% € 54.660,60 1,21%
€ 15.000 € 91,10 180 1,2% € 16.398,00 1,21%
€ 15.000 € 131,41 120 1,0% € 15,769,20 1,01%
€ 10.000 € 87,61 120 1,0% € 10.513,20 1,01%
€ 4.999 € 61,22 84 0,8% € 5.142,48 0,81%

* U kunt  maximaal € 25.000,- per woning/appartementsrecht lenen. Uitzonderingen zijn het Zeer Energiezuinige Pakket (maximaal € 50.000,-) en het Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter (maximaal € 65.000,-), beide met een looptijd van 15 jaar. Voor VvE’s geldt een maximale looptijd van 30 jaar voor het Zeer Energiezuinig Pakket en het Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter.

** De rente is vast gedurende de gehele looptijd. Mogelijk komt de rente in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. Raadpleeg de Belastingdienst voor meer informatie.

*** Dit zijn de totale kosten voor het aangaan en terugbetalen van uw lening.

**** Dit zijn de totale kosten van de lening, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale leenbedrag.

  • Het te lenen bedrag is hoger geworden. Voor het zogenaamde “Zeer energiezuinige pakket” leen je tot maximaal €50.000,- en voor ZEP+/Nul op de Meter leen je tot maximaal €65.000,-. Beide met een looptijd van 15 jaar. Dit geldt alleen voor bestaande woningen.
  • Nederland gaat van het gas af. Nieuwbouwwoningen krijgen sinds eind 2018 alleen nog een bouwvergunning als ze gasloos worden gebouwd. Maar misschien is de vergunning voor jouw huis al eerder aangevraagd en krijg je een huis mét gasaansluiting. Speciaal voor nieuwbouwwoningen die nog worden opgeleverd met een aardgasaansluiting, bestaat nu de Energiebespaarlening Nieuwbouw Aardgasvrij. Je leent tot maximaal €25.000,-. Hiermee kun je jouw nieuwbouwwoning alsnog aardgasvrij maken. Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen ook gebruik maken van de Energiebespaarlening (hiervoor gelden eigen voorwaarden en rentetarieven). Zij kunnen voortaan in plaats van leningen met een looptijd van 10-15 jaar, leningen voor verduurzaming afsluiten met een looptijd tot 30 jaar. Hierdoor dalen de maandlasten.

Het afsluiten van een Energiebespaarlening is voor velen een slimme investering om van uw huis een heerlijk comfortabel thuis te maken!

Kijk voor meer informatie op www.energiebespaarlening.nl/overijssel