Verbod op asbestdaken verworpen door de Eerste Kamer

De Tweede Kamer stemde op 16 oktober 2018 in met een wetsvoorstel om asbestdaken te verbieden vanaf 2024. Veel Eerste Kamerleden zijn wel voorstanders van dit verbod, maar vinden dat het kabinet te overhaast en te rigoureus te werk gaat. De Eerste Kamer heeft daarom het wetsvoorstel verworpen.

Asbestdaken zijn een risico voor gezondheid en milieu. Weer en wind zorgen ervoor dat asbestvezels vrijkomen uit deze daken. Deze kankerverwekkende vezels komen vervolgens in de lucht en grond terecht. Door het dakoppervlakte met asbest te vervangen blijft je woning verkoopbaar, waardevast en verzekerbaar bij schade en brand. Voor de verwijdering van asbest is eerder al een speciaal fonds aangekondigd voor mensen die bijvoorbeeld van een AOW-uitkering leven of wiens vermogen vastzit in het huis. Daarnaast werd 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor schrijnende gevallen. De Eerste Kamer vindt echter dat het wetsvoorstel veel werk en kosten oplegt aan mensen die hun dak moeten vervangen. Het verbod op asbestdaken vanaf 2024 is daarom voorlopig uitgesteld.

Wil je toch zelf je steentje bijdragen aan het milieu en asbest op jouw dak verwijderen? Onze wooncoaches geven je graag vrijblijvend advies over het vervangen van asbestdaken. Klik hier om een afspraak te maken!