Kabinet schaft subsidie op biomassaketels en pelletkachels af!

Wegens luchtvervuiling heeft het kabinet besloten de subsidie op biomassaketels en pelletkachels af te schaffen. Vanaf 1 januari 2020 kunnen particulieren en kleine bedrijven geen subsidie meer aanvragen voor de aanschaf van een pelletkachel of een kleine biomassaketel (met een vermogen kleiner dan 0.5 megawatt). Uit onderzoek is gebleken dat de CO2-winst die het stoken op deze manier oplevert, niet opweegt tegen de negatieve effecten van de hogere uitstoot van koolmonoxide, fijnstof en met name stikstof.

Grotere biomassainstallaties (groter dan 0.5 megawatt) komen voorlopig nog wel in aanmerking voor subsidie.

Bron: AD