Gaswinning Groningen stopt al in 2022!

Goed nieuws; het kabinet wil dat de gaswinning in Groningen al medio 2022 stopt in plaats van de afgesproken 2030. Vlak voor de zomervakantie riep de Tweede Kamer het kabinet op de winning in Groningen zo snel mogelijk onder de 12 miljard kuub te krijgen. Op dat niveau is het risico op aardbevingen aanvaardbaar. Volgens minister Wiebes zal de gaswinning volgend jaar al onder het ‘veilige niveau’ van 12 miljard kubieke meter zijn in plaats van het geschatte 15,9 miljard kuub.

Een paar weken geleden liet minister Wiebes al doorschemeren dat het Groningse gas binnen heel korte tijd niet meer nodig zal zijn. Toen wilde hij nog niet zeggen wanneer de gaskraan definitief dichtgaat.

Aanvullende maatregelen voor 2019 – 2020

Voor het komende gasjaar (oktober 2019 – oktober 2020) heeft het kabinet al aanvullende maatregelen genomen die zullen leiden tot een extra daling. Door de toevoeging van stikstof aan hoogcalorisch gas, krijg je laagcalorisch gas. Bij laagcalorisch gas hoeven we minder gas uit Groningen te winnen. Dit laagcalorische gas zal ook gebruikt worden om de gasopslag in Norg te vullen, wat er weer voor zorgt dat er minder gas uit het Groningenveld nodig is. Al deze maatregelen zullen ertoe leiden dat de winning bij een gemiddelde temperatuur al medio 2022 nul kan zijn.

Bron: Nos.nl