CO2-uitstoot verminderen met Milieu Centraal

Vandaag is de international dag ter behoud van de ozonlaag. Elk huishouden veroorzaakt een uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2. Omgerekend naar alleen CO2-uitstoot komt er jaarlijks gemiddeld 8.000 kg kooldioxide vrij per huishouden. Om deze uitstoot te compenseren met bijvoorbeeld bomen, zouden er 400 bomen een jaar lang moeten groeien.

Zelf bomen planten is misschien lastig, maar wat kunt u doen om bij te dragen aan het milieu? Milieu Centraal geeft een aantal handige tips om eenvoudig energie te besparen en daarmee positief bij te dragen aan het klimaat. Dit kan bijvoorbeeld door uw huis te isoleren, of door zonnepanelen aan te schaffen. Ook kunt u kiezen voor duurzame energiebronnen zoals wind-energie of zonne-energie. Of u kunt meehelpen middels klimaatcompensatie. Dan hoeft u zelf geen bomen te planten, maar steunt u goede doelen die extra bomen planten of windmolenparken aanleggen. In dit artikel geeft Milieu Centraal meer informatie en tips over het verlagen van uw CO2-uitstoot.

Onderstaande infographic laat zien hoeveel CO2 een gemiddeld huishouden uitstoot. Bent u benieuwd hoeveel CO2 uw huishouden uitstoot? Doe dan hier de test!

 

Bron: Milieu Centraal